Meer informatie? Bel 088 23 44 720 tijdens werkdagen (ma t/m vr) van 08:30 tot 16:30

Versie 1.1, d.d. 25 mei 2018

PSMS B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres : Kelvinbaan 42
Postcode : 3439 MT Nieuwegein
Telefoon : 088 23 44 700
Website : psms.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PSMS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten, u onze website bezoekt of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens
PSMS B.V. verzamelt en bewaart informatie van klanten en bezoekers van onze websites op verschillende manieren en met verschillende doelen.

Algemeen gebruik publieke websites:
Wanneer u onze website(s) bezoekt, wordt de volgende informatie van u vastgelegd over het gebruik van de website, namelijk: de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het IP-adres van de door u gebruikte computer, welke pagina’s en sub-pagina’s u heeft bezocht en de frequentie en tijd dat u onze website heeft bezocht. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen wij niet koppelen aan een persoon.

Contactformulieren:
U kunt zich via onze website aanmelden voor een nieuwsbrief of via een contactformulier in contact komen met één van onze medewerkers. De gegevens die u hier achterlaat, zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam en e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u op dat moment toestemming geeft, namelijk:

• Indien u een nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden uw gegevens opgeslagen in onze database. U kunt deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken en dan worden uw gegevens per direct verwijderd uit de database;
• In geval u slechts in contact wenst te komen met één van onze medewerkers, wordt uw e-mailadres slechts gebruikt voor het voldoen aan uw verzoek om informatie. Het wordt niet apart in een database bijgehouden.

Account aanvragen:
U kunt via onze websites een zakelijk klant account aanvragen om toegang te verkrijgen tot onze platforms. De gegevens die u hiervoor opgeeft, worden uitsluitend gebruikt om een gebruikersaccount te maken. Deze gegevens blijven bewaard, zolang u zelf actief bent op het platform en uw organisatie klant is van PSMS B.V..

Inloggen platform:
Via de website kunt u inloggen op onze platforms. Hiertoe heeft u alleen toegang wanneer u een zakelijk klantaccount bij ons heeft en uw organisatie klant is van PSMS B.V..

Chatten:
Via onze website kunt u chatten met één van onze collega’s. Via onze chattool worden de volgende gegevens vastgelegd: IP-adres van de door u gebruikte computer en welke pagina’s u heeft bezocht.
Deze gegevens zijn anoniem en kunnen wij niet koppelen aan een persoon.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken op te bouwen over het gebruik van onze chatdienst.
Deze gegevens worden gedeeld met PureChat, zie https://www.purechat.com/privacy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@psms.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Er worden via de website GEEN bijzondere gegevens verzameld of verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

PSMS B.V. neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PSMS B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

PSMS B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies op onze website:

Twitter: https://help.twitter.com/nl/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
Deze gebruiken wij om de meest recente Tweets van onszelf te tonen op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PSMS B.V. en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@psms.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

PSMS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PSMS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij volgen hiertoe de ISO27001 norm voor informatiebeveiliging en worden jaarlijks door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de werking van dit kwaliteitssysteem.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer via ons algemeen nummer of via privacy@psms.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn doorgevoerd.

WoW werkt al samen met:

  • Logo DNWG
  • Logo VWT
  • Logo Allinq
  • Logo Trent
  • Logo PWN
  • Logo Evides
  • Circet Nederland
  • Logo Alliander
  • Logo BAM
  • Logo Waternet