Meer informatie? Bel 088 23 44 720

WoW Portaal® uitgebreid met veiligheidsinformatie

Het WoW Portaal® is uitgebreid met de WoW Bodemtoets. Deze toets bepaalt welke impact de bodemkwaliteit heeft op de risico's, doorlooptijd en kosten van een voorgenomen project en/of tracé. Hierdoor is het mogelijk om, op een laagdrempelige manier, snel te checken of het veilig genoeg is om te werken op het gewenste tracé en kunnen de juiste beschermingsmiddelen worden ingezet. Er wordt hiermee voldaan aan de geldende onderzoeksplicht, gekoppeld aan de veiligheidsmaatregelen conform CROW400 richtlijnen. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld.

Stuur mij meer informatie

Veilig kunnen werken

De WoW Bodemtoets deelt het tracé op in stukken en geeft vervolgens per tracé onderdeel de impact op kosten en doorlooptijd weer. Ook kan per tracédeel een quickscanrapport worden opgevraagd, zodat te allen tijde aantoonbaar is dat aan de onderzoeksplicht is voldaan en veilig werken is zekergesteld of gericht vervolgonderzoek kan worden geïnitieerd.

Conform CROW400 is het volgende inzichtelijk, uitgesplitst naar:

Arbo

 • Er kan gewerkt worden onder basis hygiëne;
 • Er moeten maatregelen getroffen worden al naar gelang de getoonde veiligheidsklasse;
 • Er is specialistisch onderzoek nodig, voordat er veilig gegraven kan worden;

Milieu

 • Er kan gewerkt worden zonder WBB-melding;
 • Er moet een specifieke melding gedaan in het kader van de WBB;
 • Er is specialistisch onderzoek nodig, voordat er veilig gegraven kan 

Dit tezamen vormt dit de conclusie dat er of verder onderzoek nodig is of dat er veilig gegraven kan worden onder basis hygiëne

Stuur mij meer informatie

Alles in één portaal!

First time right

Het WoW Portaal® is hét landelijke portaal voor netbeheerders en grondroerders (naar VVI’s) waar informatie, integratie en communicatie samenkomt.

Naast het landelijk indienen van meldingen en vergunningen/instemmingen kunnen binnen het portaal nu ook diverse toetsen worden uitgevoerd. Zo biedt het WoW Portaal® de BGT toets. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie en geeft op een eenduidige manier objecten weer die het tracé doorkruisen, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen.

Daarnaast is het mogelijk om binnen het portaal een kadastrale toets uit te voeren. Via het Werkplein geeft de kaart weer waar de grenzen van een perceel liggen en komt naar voren welke kadastrale percelen het gekozen tracé raakt. Hierbij is het zelfs mogelijk om direct de gegevens van de eigenaar bij het Kadaster op te vragen.

Hier is de WoW Bodemtoets aan toegevoegd, waarmee de impact van de bodemkwaliteit op doorlooptijd en kosten kan worden vastgesteld. Dit biedt nog meer efficiëntie, omdat dit alles kan worden opgevraagd en geraadpleegd binnen één portaal. Op basis van deze informatie kan het meest optimale tracé worden bepaald.

Stuur mij meer informatie

WoW werkt al samen met:

 • Logo Allinq
 • Logo Waternet
 • Logo VWT
 • Logo Evides
 • Logo Trent
 • Circet Nederland
 • Logo DNWG
 • Logo Alliander
 • Logo PWN
 • Logo BAM