Meer informatie? Bel 088 23 44 700

Optimalisatie en uniformiteit op basis van klantgerichtheid

In Nederland worden per jaar circa 45.000 vergunningen of instemmingsbesluiten aangevraagd en 450.000 meldingen ingediend.Voor netbeheerders en aannemers is dit een complexe en tijdrovende stap in de keten van kabels en leidingen. WoW (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert de netbeheerders en aannemers in dit proces op basis van uniformiteit en eenvoud met het WoW Portaal®

Dit nieuw landelijk dekkend portaal is speciaal ontworpen voor indienende partijen richting alle vergunningverlenende instanties. Hierin komen informatie, integratie en communicatie samen, ten gunste van regie, transparantie, efficiency en samenwerking tussen alle stakeholders.

Stuur mij meer informatie 

Snel en accuraat afhandelen van graafwerkzaamheden!

De WoW app maakt het mogelijk dat u ter plaatse informatie over opbrekingen en werkzaamheden in de openbare ruimte op de kaart kunt inzien en afhandelen, inclusief straatwerkkosten.

Uw positie wordt op de kaart geprojecteerd en u ziet alle werken in uw directe omgeving. Als u een specifiek werk aanklikt, kunt u alle relevante informatie over dit werk inzien. Daarnaast kunt u het werk gereed melden, de daarbij behorende notities en foto's registreren en direct op locatie de straatwerkkosten invoeren. Dit zorgt voor betere verslaglegging, voorkomt discussiepunten achteraf en betekent een enorme tijdwinst!

Meer weten

Ondersteuning en ontzorging
van ontwerp tot beheer

Efficiënt werken, optimaal beslissen

Het WoW Portaal® is hét landelijke portaal voor indienende partijen (naar VVI’s) waarin, informatie, integratie en communicatie samenkomt.

Het WoW Portaal® is een (onmisbare) schakel waarin, op basis van een klant(aan)vraag, direct een optimale tracé route kan worden ontworpen en de levertijd kan worden bepaald, waarbij kosten en risico's worden geminimaliseerd. Het WoW Portaal® ondersteunt en ontzorgt van “ontwerp tot beheer”.

Het WoW Portaal® adresseert het gehele ketenproces, zoals het plaatje hiernaast laat zien. Dit leidt tot sneller en efficiënter (samen)werken en tot een optimalere besluitvorming en afstemming. Ontsluiten van belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren inzichtelijk te maken en samen met het kaartgebaseerd werken wordt het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter afgehandeld.

Stuur mij meer informatie

'Uniforme uitvoering vergunningsprocessen'

“De WoW tool ondersteunt de assetmanager bij de planvorming en keuze van het leidingtracé en helpt onze projectorganisatie door het voorbereiden en aanvragen van vergunningen minder complex en tijdrovend te maken. Het is een intuïtieve en gebruiksvriendelijke tool die leidt tot uniforme uitvoering van vergunningsprocessen!”

Evides Waterbedrijf | Afdeling Infra

WoW werkt al samen met:

  • Logo DNWG
  • Logo Alliander
  • Logo Evides
  • Logo Allinq
  • Logo PWN
  • Logo VWT
  • Logo Trent
  • Logo BAM
  • Logo Waternet
  • Circet Nederland