Meer informatie? Bel 088 23 44 720

Zeeuwse samenwerking genomineerd voor Platform WOW-prijs 2021

op 04 oktober 2021

Beheerders van wegen, vaarwegen en het water zouden zonder samenwerking niet ver komen. Daarom reikt het Platform WOW elke 2 jaar de WOW-samenwerkingsprijs uit.

Zeeuwse samenwerking genomineerd voor Platform WOW-prijs 2021

AZON, Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven, is een unieke samenwerking voor lange termijn planafstemming tussen 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf. Deze samenwerking is zeer succesvol gebleken. Dit komt onder andere door nauwer samen te werken en plannen te delen via het gezamenlijke online platform WoW Portaal en MOOR Platform van Visma Roxit.

Stem ook op dit unieke project!

WOW-publieksprijs voor Beste Samenwerking 2021
Beheerders van wegen, vaarwegen en het water zouden zonder samenwerking niet ver komen. Daarom reikt het Platform WOW elke 2 jaar de WOW-samenwerkingsprijs uit. Dit jaar zijn er acht samenwerkingscases genomineerd. Alle acht projecten maken door hun samenwerking, wil en durf inhoudelijk vernieuwing mogelijk. AZON, de provinciebrede samenwerking voor planafstemming buitenruimte is één van de genomineerde projecten.

Door deze samenwerkingsovereenkomst stemmen 16 partijen lange termijn plannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen beter op elkaar af. Daardoor hoeft de straat minder vaak open, worden kosten bespaard en ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. Bijna alle ontwikkelingen in de buitenruimte worden in Zeeland nu integraal benaderd en uitgevoerd. Inmiddels zijn al meer dan 750 plannen gedeeld en afgestemd. Dit geeft een groot inzicht en talloze nieuwe kansen.

Wat is de stand van zaken?
Alle 16 Zeeuwse partijen kennen de samenwerkingsafspraken, weten wat van de deelnemers wordt verwacht en maken gebruik van het online platform WoW Portaal (voor de netbeheerders) en het MOOR Platform (voor de wegbeheerders). Ze besteden veel tijd aan het elkaar leren kennen en begrijpen. Daardoor is het mogelijk om samen te werken, te geven en te nemen. Ook willen alle partijen zich aan de afspraken houden en zijn bereid om belangrijke informatie te delen. Maar zeker ook van belang is het gemak waarmee plannen nu kunnen worden gedeeld en het gemak waarmee een plan kan doorontwikkelen tot een project. Hiervoor wordt in het WoW Portaal en het MOOR Platform gebruik gemaakt van de module projectafstemming waarmee de (proces)ondersteuning wordt vergemakkelijkt.

Genomineerd voor de WOW-samenwerkingsprijs
De maatschappelijke impact van het AZON samenwerkingsproject is groot doordat straten minder vaak opengebroken hoeven te worden. Zo ontstaat er minder overlast en zijn maatschappelijke kosten beter beheersbaar. Alles is afgestemd en ligt centraal vast. Met deze samenwerking kunnen de deelnemers de realisatie van de Energietransitie en Klimaatadaptatie faciliteren. Deze vorm van samenwerken toont aan dat samenwerking niet alleen voor stedelijk gebied haalbaar is, maar ook voor meer landelijk gebied zoals Zeeland. Bovendien is de omvang van deze overeenkomst uniek in Nederland. Er wordt provinciebreed samengewerkt met talloze kansen om meer partijen aan te sluiten. Denk aan woningcorporaties, de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. Maar ook landelijk merken de AZON-deelnemers dat er interesse is om onze werkwijze over te nemen. Zo zien ze momenteel in het hele verzorgingsgebied van Evides een brede interesse en lopen er meerdere pilots voor lange termijn planafstemming.

Stemmen op dit project? Kijk hier voor meer informatie en breng je stem voor 5 november 12.00 uur uit!

Lees ook het eerder verschenen bericht over deze unieke samenwerking met Ruben Vlek, sales manager bij MOOR Platform
Minder opgebroken straten door unieke samenwerking in Zeeland

No video selected.

WoW werkt al samen met:

  • Logo PWN
  • Logo Allinq
  • Logo Waternet
  • Logo Alliander
  • Logo DNWG
  • Logo Trent
  • Logo VWT
  • Logo Evides
  • Logo BAM
  • Circet Nederland