Meer informatie? Bel 088 23 44 720

WoW Portaal® uitgebreid met veiligheidsinformatie

op 13 september 2017

Elke dag gaan er duizenden (storings)monteurs en grondwerkers op pad. En er werken net zoveel engineers en werkvoorbereiders aan projecten die de ondergrond raken. Zorgvuldig graven staat daarom hoog op de agenda: overal waar de schop de grond ingaat, is onderzoek nodig. Wat zit er mogelijk in de grond en wat zijn de risico’s? Om dit snel en laagdrempelig inzichtelijk te maken hebben PSMS (Public Space Management Services) en de partijen achter Bodem Digitaal Op de Kaart (Antea Group en Nazca IT Solutions) de handen ineengeslagen en is het WoW Portaal® uitgebreid met de WoW Bodemtoets.

WoW Portaal® uitgebreid met veiligheidsinformatie

WoW Bodemtoets

Door de bodem- en veiligheidsinformatie van BDOK te combineren met de functionaliteit van het WoW Portaal® krijgen grondroerders en netbeheerders met de WoW Bodemtoets direct antwoord op de vraag wat de impact is van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden, gekoppeld aan veiligheidsmaatregelen conform CROW132/307 richtlijnen.

Ed Schravesande, Directeur PSMS (leverancier van o.a. het WoW Portaal®): “Met de WoW Bodemtoets hebben wij twee vakgebieden met elkaar gecombineerd en dit via het WoW Portaal® praktisch bruikbaar gemaakt. Dit biedt de kans om bodemgegevens toepasbaar te maken in de ontwerpfase en in geval van calamiteiten, zodat al in een vroegtijdig stadium de impact van de bodeminformatie op een tracé bekend is. Met de realisatie hiervan hebben wij het specialistisch vakgebied bodem binnen handbereik van de gehele keten gebracht”.

De WoW Bodemtoets deelt een tracé op in stukken en geeft vervolgens per tracé onderdeel, de impact op kosten en doorlooptijd weer. Ook kan per tracédeel een QuickScan rapport worden opgevraagd, zodat te allen tijde aantoonbaar is dat aan de onderzoeksplicht is voldaan en veilig werken is zeker gesteld, of gericht vervolgonderzoek kan worden geïnitieerd. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld en doorlooptijd, risico’s en kosten worden geminimaliseerd.

Werkplein ondergronds Werken

WoW (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert netbeheerders en aannemers op basis van uniformiteit en eenvoud met het WoW Portaal®. Dit landelijk dekkend portaal is speciaal ontworpen voor aanvragende partijen richting alle vergunningverlenende instanties in Nederland. Hierin komen informatie, integratie en communicatie samen, ten gunste van regie, transparantie, efficiency en samenwerking tussen alle stakeholders.

Meer informatie http://www.wowportaal.nl/bodemtoets

No video selected.

WoW werkt al samen met:

  • Logo Allinq
  • Logo PWN
  • Logo Waternet
  • Logo Alliander
  • Logo BAM
  • Logo Trent
  • Circet Nederland
  • Logo VWT
  • Logo Evides
  • Logo DNWG