Meer informatie? Bel 088 23 44 720

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2022

op 07 juni 2021

Op 27 mei is door demissionair minister Ollongren aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022.

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Op 27 mei is door demissionair minister Ollongren aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In het kielzog van de Omgevingswet schuift ook de inwerkingtredingsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op. Visma Roxit herkent de redenen voor uitstel en begrijpt het besluit. Wij zien de laatste tijd veel vooruitgang op vele fronten. Maar het is ook duidelijk dat extra tijd nodig is om een verantwoorde invoering van de Omgevingswet te realiseren. Uitstel betekent dan ook: heel hard door blijven werken, voor alle betrokkenen!

De minister, het Rijk en de koepels hebben een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld en daar hangen extra maatregelen en voorwaarden aan. Visma Roxit benadrukt het belang en geven de boodschap mee dat deze maatregelen en voorwaarden nog niet allemaal concreet zijn uitgewerkt. Dat is wel nodig.

In dit kader vragen wij speciale aandacht voor het zorgvuldiger vaststellen van het (noodzakelijke) inwerkingstredingsniveau op alle onderdelen van wetgeving en het digitaal stelsel. Wij pleiten er voor na vaststelling dit niveau te bevriezen. Dus weerstand te bieden aan de verleiding om aanvullende wensen te introduceren. Dit is nodig om alle betrokkenen, en zeker ook softwareleveranciers, de ruimte te geven alles goed af te hechten maar bovenal ook voldoende tijd vrij te maken voor de broodnodige ketentests.

Het uitstel raakt meerdere producten van Visma Roxit. De gevolgen van dit uitstel voor de diverse producten zijn verschillend. Wij zullen onze klanten per vakgebied informeren over de details. Op hoofdlijnen geldt dat we als Visma Roxit de volledige focus blijven houden op de lopende implementaties van Squit2020, Rx.Mission en Rx.Base. De extra ruimte en de steeds betere samenwerking tussen alle stakeholders maakt dat Visma Roxit er alle vertrouwen in heeft dat we met de extra tijd die er nu wordt genomen gezamenlijk tot een succesvolle inwerkingtreding komen.

No video selected.

WoW werkt al samen met:

  • Circet Nederland
  • Logo Trent
  • Logo DNWG
  • Logo Evides
  • Logo Alliander
  • Logo PWN
  • Logo Allinq
  • Logo VWT
  • Logo Waternet
  • Logo BAM