Meer informatie? Bel 088 23 44 720

Het WoW Portaal® en Stantec verbeteren Bodemtoets met nieuwe samenwerking

op 16 mei 2019

[Nieuwegein/Zwolle/Delft, 16 mei 2019] Het WoW Portaal® en Stantec zijn een samenwerking aangegaan. Zij bundelen de krachten door in de WoW Bodemtoets de informatie uit het platform van Stantec, de Bodemrisicokaart, inzichtelijk te maken voor de gebruikers.

Het WoW Portaal® en Stantec verbeteren Bodemtoets met nieuwe samenwerking

De Bodemtoets geeft daarmee aan aannemers en netbeheerders in nog meer detail antwoord op de vraag van wat de impact is van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden, gekoppeld aan veiligheidsmaatregelen conform CROW400 richtlijnen.

De Bodemtoets is verbeterd
Zorgvuldig graven staat in Nederland hoog in het vaandel. Daarom is het voor alle grondroerders belangrijk dat zij toegang hebben tot de juiste bodeminformatie. De Bodemtoets bepaalt welke impact de bodemkwaliteit heeft op de risico's, doorlooptijd en kosten van het voorgenomen project en/of tracé. Daarbij wordt voldaan aan de geldende onderzoekplicht, gekoppeld aan de veiligheidsmaatregelen conform CROW400 richtlijnen. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld.

Stantec en WoW Portaal: vanzelfsprekende partners
De door Stantec ontwikkelde Bodemrisicokaart levert jaarlijks voor bijna 100.000 graaflocaties bodemkwaliteitsinformatie waarmee verschillende kabel- en leidingbedrijven en een aantal aannemers dagelijks worden gesteund in de werkvoorbereiding. Het platform geeft daarbij in de meeste gevallen direct uitsluitsel over de te nemen maatregelen. Met als doel om de informatie op een zo efficiënt mogelijke manier beschikbaar te maken voor de eindgebruiker, zoekt Stantec de samenwerking met strategische partners wiens IT-systemen door netbeheerders en aannemers al worden gebruikt. Het WoW Portaal® is daar een zeer passend voorbeeld van. Met deze samenwerking verbeteren beide partijen de dienstverlening aan hun klanten. 

Het WoW Portaal® voor alle grondroerders van Nederland
Het WoW Portaal is ontworpen om netbeheerders en aannemers te ondersteunen in het proces van vergunningverlening. Door alle informatie over processen, regels en procedures bij elkaar te brengen in één landelijk dekkend portaal, is het mogelijk om het proces te versimpelen, transparanter en efficiënter te maken en de samenwerking tussen alle partijen te verbeteren.

Meer informatie http://www.wowportaal.nl/bodemtoets


Over Roxit
Roxit levert doordachte softwarematige oplossingen, gecombineerd met inhoudelijke kennis over specifieke domeinen: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH), Ruimtelijke Ordening (RO), Kabels en leidingen (K&L) en Enterprise Content Management (ECM) voor overheidsinstanties, zelfstandige bestuursorganen, adviesbureaus, netbeheerders en aannemers.

Het WoW Portaal® is onderdeel van het domein Kabels en leidingen (voorheen bekend als PSMS). Roxit Kabels en leidingen biedt End-to-end oplossingen voor het faciliteren en ondersteunen van het Kabels & Leidingen ketenproces voor o.a. overheden, netbeheerders, grondroerders en adviesbureaus.

Over Stantec
Met het motto ‘design with community in mind’ bundelt Stantec de kracht van 22.000 medewerkers, op zes continenten. In Nederland richten we ons op vraagstukken rondom milieu, veiligheid, de circulaire economie en infrastructuur. We bedienen de gehele keten, van operationele uitvoering tot strategisch advies. We zijn anders dan anderen. Onze innovatiekracht is onze specialiteit: bestaande gegevens omzetten in bruikbare informatie.

No video selected.

WoW werkt al samen met:

  • Logo BAM
  • Logo PWN
  • Logo Alliander
  • Circet Nederland
  • Logo Evides
  • Logo Trent
  • Logo Allinq
  • Logo Waternet
  • Logo VWT
  • Logo DNWG