Meer informatie? Bel 088 23 44 700

Veilig kunnen werken

De WoW Bodemtoets deelt het tracé op in stukken en geeft vervolgens per tracé onderdeel de impact op kosten en doorlooptijd weer. Ook kan per tracédeel een quickscanrapport worden opgevraagd, zodat te allen tijde aantoonbaar is dat aan de onderzoeksplicht is voldaan en veilig werken is zekergesteld of gericht vervolgonderzoek kan worden geïnitieerd.

Conform CROW400 is het volgende inzichtelijk, uitgesplitst naar:

Arbo

 • Er kan gewerkt worden onder basis hygiëne;
 • Er moeten maatregelen getroffen worden al naar gelang de getoonde veiligheidsklasse;
 • Er is specialistisch onderzoek nodig, voordat er veilig gegraven kan worden;

Milieu

 • Er kan gewerkt worden zonder WBB-melding;
 • Er moet een specifieke melding gedaan in het kader van de WBB;
 • Er is specialistisch onderzoek nodig, voordat er veilig gegraven kan 

Dit tezamen vormt dit de conclusie dat er of verder onderzoek nodig is of dat er veilig gegraven kan worden onder basis hygiëne

Stuur mij meer informatie

WoW werkt al samen met:

 • Logo Waternet
 • Logo DNWG
 • Logo Evides
 • Logo PWN
 • Logo BAM
 • Logo Trent
 • Logo NKM
 • Logo Alliander
 • Logo VWT
 • Logo Allinq