Meer informatie? Bel 088 23 44 700

Alles in één portaal!

First time right

Het WoW Portaal® is hét landelijke portaal voor netbeheerders en grondroerders (naar VVI’s) waar informatie, integratie en communicatie samenkomt.

Naast het landelijk indienen van meldingen en vergunningen/instemmingen kunnen binnen het portaal nu ook diverse toetsen worden uitgevoerd. Zo biedt het WoW Portaal® de BGT toets. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie en geeft op een eenduidige manier objecten weer die het tracé doorkruisen, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen.

Daarnaast is het mogelijk om binnen het portaal een kadastrale toets uit te voeren. Via het Werkplein geeft de kaart weer waar de grenzen van een perceel liggen en komt naar voren welke kadastrale percelen het gekozen tracé raakt. Hierbij is het zelfs mogelijk om direct de gegevens van de eigenaar bij het Kadaster op te vragen.

Hier is de WoW Bodemtoets aan toegevoegd, waarmee de impact van de bodemkwaliteit op doorlooptijd en kosten kan worden vastgesteld. Dit biedt nog meer efficiëntie, omdat dit alles kan worden opgevraagd en geraadpleegd binnen één portaal. Op basis van deze informatie kan het meest optimale tracé worden bepaald.

Stuur mij meer informatie

WoW werkt al samen met:

  • Logo VWT
  • Logo NKM
  • Logo DNWG
  • Logo Alliander
  • Logo Trent
  • Logo PWN
  • Logo BAM
  • Logo Allinq
  • Logo Evides
  • Logo Waternet