Meer informatie? Bel 088 23 44 700

Ondersteuning en ontzorging
van ontwerp tot beheer

Efficiënt werken, optimaal beslissen

Het WoW Portaal® is hét landelijke portaal voor indienende partijen (naar VVI’s) waarin, informatie, integratie en communicatie samenkomt.

Het WoW Portaal® is een (onmisbare) schakel waarin, op basis van een klant(aan)vraag, direct een optimale tracé route kan worden ontworpen en de levertijd kan worden bepaald, waarbij kosten en risico's worden geminimaliseerd. Het WoW Portaal® ondersteunt en ontzorgt van “ontwerp tot beheer”.

Het WoW Portaal® adresseert het gehele ketenproces, zoals het plaatje hiernaast laat zien. Dit leidt tot sneller en efficiënter (samen)werken en tot een optimalere besluitvorming en afstemming. Ontsluiten van belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren inzichtelijk te maken en samen met het kaartgebaseerd werken wordt het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter afgehandeld.

Stuur mij meer informatie

'Uniforme uitvoering vergunningsprocessen'

“De WoW tool ondersteunt de assetmanager bij de planvorming en keuze van het leidingtracé en helpt onze projectorganisatie door het voorbereiden en aanvragen van vergunningen minder complex en tijdrovend te maken. Het is een intuïtieve en gebruiksvriendelijke tool die leidt tot uniforme uitvoering van vergunningsprocessen!”

Evides Waterbedrijf | Afdeling Infra

WoW werkt al samen met:

  • Logo NKM
  • Logo Alliander
  • Logo BAM
  • Logo PWN
  • Logo DNWG
  • Logo Trent
  • Logo Allinq
  • Logo VWT
  • Logo Waternet
  • Logo Evides