Meer informatie? Bel 088 23 44 700

Optimalisatie en uniformiteit op basis van klantgerichtheid

In Nederland worden per jaar circa 45.000 vergunningen of instemmingsbesluiten aangevraagd en 450.000 meldingen ingediend.Voor netbeheerders en aannemers is dit een complexe en tijdrovende stap in de keten van kabels en leidingen. WoW (Werkplein ondergronds Werken) ontzorgt, ondersteunt en faciliteert de netbeheerders en aannemers in dit proces op basis van uniformiteit en eenvoud met het WoW Portaal®

Dit nieuw landelijk dekkend portaal is speciaal ontworpen voor indienende partijen richting alle vergunningverlenende instanties. Hierin komen informatie, integratie en communicatie samen, ten gunste van regie, transparantie, efficiency en samenwerking tussen alle stakeholders.

Stuur mij meer informatie 

'Uniforme uitvoering vergunningsprocessen'

“De WoW tool ondersteunt de assetmanager bij de planvorming en keuze van het leidingtracé en helpt onze projectorganisatie door het voorbereiden en aanvragen van vergunningen minder complex en tijdrovend te maken. Het is een intuïtieve en gebruiksvriendelijke tool die leidt tot uniforme uitvoering van vergunningsprocessen!”

Evides Waterbedrijf | Afdeling Infra

WoW werkt al samen met:

  • Logo BAM
  • Logo VWT
  • Logo DNWG
  • Logo PWN
  • Logo Allinq
  • Logo Waternet
  • Logo Alliander
  • Logo Evides
  • Logo NKM
  • Logo Trent