Meer informatie? Bel 088 23 44 720

Stantec en Visma Roxit breiden samenwerking uit om graafproces te versnellen en vereenvoudigen

op 22 april 2021

Visma Roxit en Stantec hebben hun samenwerking verstevigd in een nieuwe partnerovereenkomst. In deze nauwere samenwerking gaan Stantec en Visma Roxit gezamenlijk nieuwe oplossingen ontwikkelen om netbeheerders en hun aannemers nog beter te helpen bij het versnellen van het graafproces en het vermijden van overbodige kosten.

Stantec en Visma Roxit breiden samenwerking uit om graafproces te versnellen en vereenvoudigen

Jaarlijks wordt er in Nederland honderdduizenden keren gegraven, als gevolg van onderhoud aan oude infra, nieuwe aanleg en verglazingsprojecten. Met oog op de huidige energietransitie en de digitaliseringsopgave is het cruciaal om procedures inzichtelijk te houden, wachttijden te vermijden en procesverstoringen te voorkomen. Visma Roxit ondersteunt netbeheerders en aannemers bij het landelijk voorbereiden, indienen en afhandelen van meldingen & vergunningen van graafwerkzaamheden middels het WoW Portaal (Werkplein ondergronds Werken). Stantec voorziet partijen van alle relevante ondergrondinformatie in haar integrale Bodemrisicokaart (BRK-i).

Sinds enkele jaren wordt de informatie van Stantec ook in het WoW Portaal aangeboden, waardoor gebruikers slechts één portaal nodig hebben om een zogenoemde Bodemtoets te doen en de graafwerkzaamheden te melden bij de juiste overheidsinstantie. Aannemers en netbeheerders zien in detail de impact van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden en noodzakelijke maatregelen om verspreiding van en besmetting door verontreinigingen te voorkomen. De twee organisaties zetten nu de stap naar een nauwere samenwerking, waarin zij gezamenlijk nieuwe oplossingen ontwikkelen om zowel bevoegde gezagen als gravende partijen te ondersteunen in het transparant borgen van de naleving van de regels.

Links - Ed Schravesande, commercieel directeur Visma Roxit: “De manier waarop Stantec en Visma Roxit kijken naar het werken aan kabels en leidingen in de ondergrond ligt heel erg op één lijn. Met deze samenwerkingsovereenkomst maken wij de keuze om onze kennis en ervaring te bundelen, om samen tot een meerwaarde voor onze klanten te komen waarbij we oog hebben voor een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Geheel in lijn met onze visie verbinden wij hierbij netbeheerders en overheid met elkaar en worden complexe processen vereenvoudigd.”

Rechts - Rik de Visser, Operations Director van Stantec in Nederland: “We hebben een lange relatie met Visma Roxit Kabels en Leidingen. De uitbreiding van onze samenwerking bevestigt de wederzijdse overtuiging van onze gezamenlijke missie. Voor het complete proces van voorbereiding, uitvoering, toezicht en handhaving maken we het verschil. Nu al experimenteren we met nieuwe mogelijkheden die de bestaande werkwijzen ingrijpend kunnen verbeteren. We verwachten binnenkort de eerste resultaten van uitdagende pilotprojecten te kunnen delen.”

Duurzame, gedragen oplossingen, daar gaat het om bij onze partner Stantec

Onder het motto ‘design with community in mind’ bundelt Stantec de kracht van 22.000 medewerkers, werkend op zes continenten.

Onze missie in Nederland is het ingrijpend verbeteren van de samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. We adviseren over beleid, risico’s en maatregelen en het structureel borgen en aantonen van de naleving van regels en afspraken. Strategische adviezen snijden hout en onze uitvoering borduurt daarop voort; zo maken we het verschil voor uw organisatie. Wij zijn geen onderzoeksbureau, maar zorgen voor de juiste informatie op het gepaste moment zodat u ongehinderd uw werk kunt doen. En onze specialiteit is het slim gebruikmaken van bestaande data. Er is genoeg.

No video selected.

WoW werkt al samen met:

  • Logo BAM
  • Logo Evides
  • Logo DNWG
  • Logo Allinq
  • Circet Nederland
  • Logo Waternet
  • Logo PWN
  • Logo VWT
  • Logo Alliander
  • Logo Trent